Whitcombe camperduinMusae inter arma

(A. Vranický, J. L. Dusík)

Johannes Gebauer – klasicistní housle, Alena Hönigová – fortepiano

Tento koncert připomíná pohnutou dobu napoleónských válek. Reagovala i řada hudebních skladatelů. Vranického programní skladba popisuje události, které předcházely prvnímu smíru s Napoleonem. Dusíkova “Námořní bitva” zase detailně popisuje legendární vítězství anglického admirála Duncana nad nizozemskou flotilou. Tato bitva se proslavila dramatickými zvraty, které ji provázely a vstoupila do dějin válečné taktiky. Zlí jazykové tvrdili, že tento obrovský námořní úspěch admirála Duncana byl spíše dílem náhody a chaosu, než jeho taktických schopností. Dlouho se o ní vyprávělo a nepochybně i Dusík tuto svou “hudební historku” přidával k lepšímu v anglických salónech.

Jan Ladislav Dusík (1760-1812): Sonata G dur pro pianoforte s doprovodem koncertatních houslí, op. 69, 2, Paris 1811
Allegro espressivo – Rondo. Andantino, Allegro

Pavel Vranický (1756-1808) – Velká charakteristická symfonie c moll, Op. 31 (1797)
ve Vranického verzi pro housle a pianoforte
I
Revoluce (Andante Maestoso - Allegro Molto)
Pochod Angličanů
Pochod rakouského a pruského vojska (Tempo Di Marcia Piu Maestoso - Piu Allegro- Tempo I.)
II.
Osud a smrt Ludvíka XVI. (Adagio Affettuoso - Marche funebre)
III.
Pochod Angličanů (Tempo di marciamovibile) - Pochod spojenců - Bitevní vřava (Allegro)

-------------------------------------------------
Jan Ladislav Dusík: Variace na píseň „Vive Henry IV., op.71, 5, Paris 1811
Molto moderato e serio

Námořní bitva (1797)
Charakteristická sonáta pro fortepiano s doprovodem houslí
(Námořní bitva u Kamperduinu a totální porážka nizozemské flotily admirálem Duncanem 11. října 1797)
Adagio maestoso:
Admirál dává signál k přípravě
Flotila odjíždí
Objevují nepřátelskou flotilu a připravují kanón
Nepřítel se snaží vyhnout se boji
Admirál dává signál k útoku

Allegro non troppo ma risoluto:
Odvaha a neohroženost námořníků
Bitva
Admirál proráží linii nepřátel
Boj se stává čím dál tím úpornější
Více nepřátelských lodí ztrácí vlajky
Nepřítel svíjí plachty a ustupuje
Námořnící provolávají vítězství

Andante maestoso
Projev vděčnosti

Adagio
Admirál dává povel k návratu a obchází raněné

Allegro vivace
Novina dorazila do Londýna