cd1   cd1back  

Friedrich Theodor Fröhlich (1803–1836): Klavírní kvartet d moll, Klavírní sonáta A dur

detail

ukázka

zakoupit

 

cd1   cd1back  

Johann Joseph Rösler (1771–1812): Klavírní koncert Es dur, Sinfonie C dur

detail

ukázka

zakoupit

 

cd2   cd2back  

Niccolò Jommelli (1714–1774): Kantáty

detail

ukázka

zakoupit

 

cd3   cd3back  

Jan Ladislav Dusík (1760-1812): Skladby pro Fortepiano

detail

ukázka

zakoupit

 

cd5   cd5back  

La primavera del barocco

detail

ukázka

zakoupit

 

cd6   cd6back  

J. S. Bach: BWV 1019, 1034, 910,1030,1017

detail

ukázka

zakoupit