Zvolte jazyk

  

Příběh kláves, umění a krásných nauk  

PŘÍBĚH KLÁVES, UMĚNÍ A KRÁSNÝCH NAUK

v Praze let 1784–1824

Alena Hönigová, fortepiano a komentář

Každý čtvrtý čtvrtek v měsíci v 19:30 v divadle Kolowrat

26. 10, 23. 11. 2023,  a 25. 1., 22. 2. , 28. 3. 2024

Čtěte více...

     
miniatura web  

FRANZ SERAPH DESTOUCHES (1772–1844)

Michele C. Ferrari, téma a text & Alena Hönigová, fortepiano Walter/Ibach a video. Praha, 2023.

Franz Seraph Destouches byl Haydnův žák, s Mozartem se s nejvyšší pravděpodobností setkal v posledním roce jeho života; cestoval jako virtuózní klavírista, v roce 1797 se stal kapelníkem hudbymilovné markraběnky Sophie Caroline (1737-1817) v Erlangen a později jednou z klíčových osobností výmarského hudebního života vedle Goetheho a Schillera. Přesto jméno mnichovského rodáka Franze Serapha Destouches (1772-1844) později upadlo v zapomnění. Čtěte více...

     
miniatura_youtube.jpg   

PRAŽŠTÍ MOZARTISTÉ 

Alena Hönigová, fortepiano & Michele C. Ferrari, texty

Mozart měl k Praze velmi blízký vztah. Od 80. let 18. století nacházel v české metropoli obdivovatele, stoupence a následovníky, kteří položili základy kultu pěstovaného nejprve v Praze a ve Vídni kolem roku 1800 a později v celé Evropě pro „největšího ze všech básníků tónů“, jak napsal Bedřich Diviš Weber (1766–1842) v roce 1826 Mozartově vdově Konstanze.
Trojdílný pořad 

Čtěte více ...

rosler portrait upr   

JOHANN JOSEPH RÖSLER - KAPITOLY Z PRAŽSKÉHO HUDEBNÍHO ŽIVOTA KOLEM ROKU 1800

Vysílání věnovaná životu a dílu skladatele, kapelníka a klavírního virtuosa
Johanna Josepha Röslera (1771–1812) .
Novodobé premiéry Röslerových klavírních skladeb a hudba jeho současníků
doprovázená vyprávěním o Röslerově životě.

Součástí každého vysílání je pdf dokumentace výzkumu k dotyčné kapitole.

Stáhnout pdf - úvod

Čtěte více ...

     
Dusik v eteru titulka web   

DUSÍK V ÉTERU / DUSSEK IM ÄTHER

Vedení: Johannes Gebauer

Dvoudílné dvojjazyčné vysílání, věnované pozdním houslovým sonátám op. 69 Jana Ladislava Dusíka (1771-1812). V pořadu zazní nejen Dusíkova hudba interpretovaná v duchu historické interpretace, ale oba interpreti Alena Hönigová a Johannes Gebauer, kteří sonáty natočili přes internet v období lockdownu, se zapojí do „rozhovoru“ vedeného ze dvou bytů v Praze a v Berlíně, v němž budou hovořit o okolnostech vzniku díla, vzrušujících osudech klíčových osobností a pozdější recepci i dobrodružném vývoji publikování i interpretace těchto Dusíkových sonát. Čtěte více ...

     
kvetnov web   

KVĚTNOVSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI

Mezinárodní festival barokní hudby pořádaný obcí Blatno

(Umělecké vedení: Alena Hönigová)

Hudební festival KVĚTNOVSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI navázal na tradici, která byla od roku 2012 kultivována na zámku Jezeří. První ročník festivalu uspořádaný v roce 2020 se podařilo i přes složitou situaci související s Covidem 19 uspořádat v původní plánované podobě. Díky samostatnému koncertu, uspořádanému obcí Blatno v létě 2019, byla zajištěna kontinuita pro diváky, kteří dříve pravidelně navštěvovali festival na Jezeří. Nádherný barokní kostel v Květnově nacházející se uprostřed malebné nedotčené krajiny, stejně jako mezinárodně obsazený program barokní hudby, přilákaly i nové diváky. Prostřednictvím živých online přenosů s námi festival mohou prožít také posluchači z různých koutů Evropy i ze zámoří.

     
jezeri web  

HUDEBNÍ LÉTO V JEZEŘÍ 2011–2018

Mezinárodní hudební festival pořádaný Spolkem pro zvelebení staré hudby v Čechách

(Umělecké vedení a produkce: Alena Hönigová)

Festival Hudební léto v Jezeří navazoval na slavnou hudební tradici zámku. Její největší rozkvět byl spojen s působením knížete Josefa Františka Maxmiliána Lobkowitze, který zde na konci 18. století nechal vybudovat zámecké divadlo. Při jeho letních pobytech na zámku Jezeří ho provázel jeho stálý hudební soubor, složený z vynikajících virtuosů. Josef Lobkowitz byl sám výborný hudebník s vytříbeným vkusem, ale také jeden z nejvlivnějších hudebních mecenášů. Záleželo mu nejen na vynikající úrovni zdejších provedení, ale toužil také po nejmodernějších hudebních novinkách.

     
assassino per vendetta web  

VRAHEM Z POMSTY  / ASSASSINO PER VENDETTA

Komorní komická opera lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera.

     
Ferdinand Paer: Clorinda ...  

Klorinda v Jeruzalémě a Europa na Krétě

Osudy legendárních žen v hudbě F. Paera (1771–1839) – scénické provedení.
Anna Hlavenková – soprán, Alena Hönigová – fortepiano, Petr Koudelka – režie

Zvláštní hrou náhody se dostaly do dramatické blízkosti tři ženy, které známe z historických a bájných dějů. Clorinda, Saracénka z bojů o Jeruzalém v době křížové výpravy, kartáginská královna Dido a Európa, unesená Diem na Krétu. Tři ženy – tři lamentace nad nepříznivým osudem. A také tři milostné příběhy, plné vášně a tajemství. Čtěte více...

     
plakat hjd web  

HUDEBNÍ JARO U DOMINIKÁNŮ 2014–2015

Hudební festival pořádanýc Spolkem pro zvelebení staré hudby v Čechách a dominikánským klášterem sv. Jiljí v Praze.

Dramaturgie a umělecké vedení: Alena Hönigová

 

     
d8 hudebnivecery2013 web  

DOMINIKÁNSKÁ 8 2011–2013

Cyklus barokních koncertů pořádaných Spolkem pro zvelebení staré hudby v Čechách a dominikánským klášterem sv. Jiljí v Praze.

Dramaturgie a umělecké vedení: Alena Hönigová

     
Kreuzigung web  

Joseph Haydn: Sedm posledních slov Kristových, Hob. XX/1c

Originální verze slavného Haydnova oratoria pro cembalo nebo fortepiano

cembalo sólo (hodinový program s komentářem)

Roku 1785 si u Haydna objednal biskup z Cádizu speciální skladbu pro pašijovou pobožnost v kostele Santa Cueva v Andalusii. Každý rok se zde v postní době uvádělo nové oratorium. V katedrále bylo zvykem, že kněz po krátkém úvodu přečetl vždy jednu ze sedmi posledních Kristových vět a poté si klekl před oltář a spolu s věřícími meditoval nad těmito slovy. Právě pro tyto chvíle rozjímání měl Haydn zkomponovat hudbu, která by prohlubovala význam vyřčených slov.

Čtěte více...