EDICE

RÖSLER, Johann Joseph a Alena HÖNIGOVÁ, ed. Partity pro 2 klarinety, 2 lesní rohy a 2 fagoty. Praha, Vydavatelství a nakladatelství Český rozhlas, 2021.

RÖSLER, Johann Joseph a Alena HÖNIGOVÁ, ed. Klavírní koncert č. 2 Es dur. Praha, Bärenreiter, 2018. - OBJEV KLAVÍRNÍHO KONCERTU
Recenze v Cambridge University Press od Johna IRVINGA
Článek o nově objeveném Klavírním koncertu Es dur v časopisu TAKTE

RÖSLER, Joseph a Alena HÖNIGOVÁ, ed. Koncert D dur pro klavír a orchestr / Concerto in D major for Pianoforte and Orchestra. Praha: MgA. Alena Hönigová, 2018. [Partitura a party].

RÖSLER, Johann Joseph, Alena HÖNIGOVÁ, ed. Sinfonie C dur / Sinfonia in C major. Praha: Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách, 2018. [Partitura a party].

ČLÁNKY

250. výročí Röslerova narození na serveru OPERA PLUS

Rukopisy děl Johanna Josepha Röslera v archivu Pražské konzervatoře v časopise  HUDEBNÍ VĚDA/MUSICOLOGY. Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2018, 55, 3–4, s. 299–320.

ROZHLASOVÉ POŘADY

Slovo o hudbě/ČRo Vltava

Příběh lobkovické kapely
Historie hudbymilovného rodu a s ním spojené umělecké osobnosti
Příběh lobkovické kapely (1/5). Josef František Maxmilian.
Příběh lobkovické kapely (2/5). Antonín a Pavel Vraničtí.
Příběh lobkovické kapely (3/5). Antonín Casimir Cartellieri.
Příběh lobkovické kapely (4/5). Ján Jozef Rösler.
Příběh lobkovické kapely (5/5). Vzdálené milé.

Vestiva e colli aneb Umění zdobit.
O zajímavostech renesanční a barokní hudby hovoří Alena Hönigová (1/2).

Putování jedné melodie barokní Evropou.
O zajímavostech renesanční a barokní hudby hovoří Alena Hönigová (2/2).

Posluchárna Aleny Hönigové.
Salomone Rossi.
Mozartova Kouzelná flétna.